Uspešna obuka u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel

Dvodnevni kurs Obuka za menadzere za ISO 22000 – Tranziciona obuka za menadžment sa ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018 u kompaniji HBIS GROUP Serbia Iron & Steel iz Smedereva uspešno je realizovana  29 i 30.09.2020. godine. U ime saradnika Agencije DATA PLUS zahvaljujem se na odličnoj organizaciji, atmosferi i motivisanosti za rad.