O Agenciji

Osnovana sa ciljem da učestvuje u procesu unapređenja kvaliteta, u svim sferama poslovanja, jer kvalitet nije fraza već naša potreba. Učešće Agencije, u unapređenju kvaliteta, ogleda se kroz stručan i odgovoran konsultantski posao vezan za implementaciju, održavanje i unapređenje različitih sistema menadžmenta. Posebno mesto u aktivnostima agencije zauzima i edukacija zaposlenih u firmama, posebno izrada i implementacija on-line obuka.

Vizija – Misija – Ciljevi

Naša vizija je da zauzmeno značajnu poziciju u pružanju usluga implementacije ISO standarda, ali i održivosti poljoprivrede i karbonskog otiska. Takođe, želimo da, primenom savremenih informacionih  tehnologija, organizacijama omogućimo lakši i jednostavniji način unapređenja različitih Sistema menadžmenta i održivosti.

Naša misija je da obukom, softverskim rešenjima i konsalting uslugama, omogućimo našim Klijentima efikasnu implemntaciju, održavanje i unapređenje Sistema menadžmenta, a u cilju  neprekidnog povećanja performansi i profitabilnosti poslovanja. Naša misija je da pomognemo u prihvatanju on-line kurseva kao važanog segmenta obuke zaposlenih u firmama, odnosno učenja na daljinu u korporativnom poslovanju.

Cilj Agencije je uspešan i zadovoljan korisnik koji zna da u nama ima pouzdanog poslovnog partnera.