U skladu sa Zakonom o veterinarstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) i Zakonom o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS, br. 17/2019”) svi učesnicu u lancu “od farme do trpeze” dužni su da imaju uveden sistem bezbednosti proizvoda i koji se održava na principima GMP i GHP kao i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Agencija DATA PLUS nudi konsultantske usluge u procesu pripreme firme za uvođenje HACCP sistema i SRPS ISO 22000:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu ishrane.

Pored Sistema za bezbednost hrane pružamo i konsultantske usluge za implementaciju:

  • Sistema menadžmenta kvalitetom – ISO 9001
  • Sistema menadžmenta životnom sredinom – ISO 14001
  • Sistema menadžmenta bezbednošću onfomracija –  ISO 27001
  • Zahteva za kompetentnost laboratorija – ISO 17025
  • Međunarodni standard za hranu za životinje – GMP+ FSA šema
  • Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – OHSAS 18001
  • Međunarodni standard za proizvodnju održive biomase i biodizela – ISCC

Ako Vam je potreban procena usluga, popunite upitnik, a mi ćemo Vas kontaktirati i dati ponudu prilagođenu Vašim potrebama.

Imate implementiran sistem, onda je sledeći link za Vas.