O KURSU

Klimatske proGHG 14064mene koje proističu iz antropogene aktivnosti (GHG emisije) su identifikovane kao jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava svet i nastaviće da utiču na poslovanje i građane tokom budućih decenija.  Gasovi staklene bašte (GHG) su prepoznati kao najznačajniji faktor, nastao aktivnošću ljudi, dovodi do klimatskih promena. Inicijative za ublažavanje klimatskih promena oslanjaju se na kvantifikaciji, monitoringu, izveštavanju i verifikaciji emisija GHG i/ili njihovo uklanjanje.

“Zahtevi ISO 14064-1 – informativni kurs” nastao sa ciljem da svim zainteresovanim pruži osnovne informacije vezane za standard koji je razvijen od strane međunarodne organizacije za standarde (ISO), a koji se odnosi na prikaz principa i zahteva za projektovanje, razvoj, upravljanje i izveštavanje o inventaru GHG na niovu organizacije.

 

“Zahtevi ISO 14064-1 – informativni kurs” kroz više resursa (prezentacija i primera)  omogućiće svim polaznicima da se upoznaju sa principima i zahtevima standarda ISO 14064-1.

Kurs se sastoji iz 4 celina:

  • Celina 1  – Pregled standarda –  u obliku knjige nalazi se pregled standarda ISO 14064-1
  • Celina 2 – Uvod u ISO 14064-1 – u vidu prezentacije navode se osnovne informacije o gasovima staklene bašte kao i kratka objašnjenja o svim standardima serije ISO 14060.
  • Celina 3 – Zahtevi standarda ISO 14064-1u obliku prezentacije dati su zahtevi i pojašnjenja zahteva pomenutog standarda.
  • Celina 4 –  Primer GHG izveštaja – godišnji izveštaj kompanije MAINFREIGHT za 2020. godinu,  urađen u poptunosti u skladu sa standardom ISO 14064-1

 

Metode i tehnike kursa

“Zahtevi ISO 14064-1 – informativni kurs” je ON-LINE kurs, potpuno interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

Za koga je predviđen ovaj kurs?

Kurs je namenjen svim osobama koje žele da savladaju osnove standarda ISO 14064-1, a prvenstveno osobama koje su uključene u timove za pripremu izveštaja o emisijama GHG na nivou organizacije, odnosno određivanja karbonskog otiska organizacije.

PRIJAVA NA KURS

Više informacija o kursu, kao i načinu prijave možete dobiti slanjem poruke  na web-ucionica@data-plus.co.rs

ili pomoću upita