O KURSU

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u implementaciji ISO 22000 standarda i velikog broja in-house obuka, Agencija DATA PLUS je razvila on-line kurs koji predstavlja Instruktivni seminar o strukturi i zahtevima standarda.

“ISO 22000 – Struktura i zahtevi standarda – Instruktivni seminar” kroz teoriju i tumačenje zahteva  omogućiće Vam da razumete, steknete potrebna znanja ili utvrdite postojeća neophodna za funkcionisanje Sistema upravljanja bezbednošću hrane.

Program kursa možete pogledati OVDE.

 

Metode i tehnike kursa

“ISO 22000 – Struktura i zahtevi standarda – Instruktivni seminar” je ON-LINE obuka, potpuno interaktivna.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

Za koga je predviđen ovaj kurs?

Kurs je namenjen prvenstveno za sve zaposlene u organizacijama koje nameravaju da implementiraju ISO 22000 kao i organizacijama koje poseduju ISO 22000 sertifikat, a shodno planu obuke da obnove znanja iz pomenutog standarda. Takođe, odlična obuka i za novo zaposlene koji trebaju da se upoznaju sa standardom i njegovim zahtevima. Međutim, kurs je namenjen i proveravačima, konsultantima, ekspertima, menadžerima, inspekcijskim i drugim zakonodavnim organima i svima koji su uključeni u razvoj ili primenu sistema upravljanja bezbednošću hrane baziranom na ISO 22000:2018.

 

 

PRIKAZ KURSA

 

Kurs se sastoji iz 4 sekcije i to:

  • Uvod u sistem upravljanja bezbednošću hrane – kroz pisani materijal koji je dat u obliku lekcija dobićete teorijska znanja o tome šta je FSMS, Izazovi koji su pred njega postavljeni ali i istorijat razvoja standarda ISO 22000

Početni ekran – Prikaz i sadržaj  kursa (klikni sliku za uvećanje)

Prikaz uvodnog dela i strukture standarda sa resursima (klikni sliku za uvećanje)

  • Tumačenje zahteva svih poglavlja standarda ISO 22000:2018  – kroz prezentacije sa glasom predavača detaljan opis svih tačaka standarda.

Izgled prezentacije  – lako upravljanje/navigacija prezentacijama – zaustavljanje, vraćanje, odabir pojedinih delova (klikni sliku za uvećanje)

Prikaz dela prezentacije  u obliku video materijala početnog dela jedne prezentacije (kliknite video za pokretanje – 2 minuta video materijala)

 

  • Završno testiranje – predviđa test o poznavanju zahteva standarda ISO 22000 i svi polaznici koji uspešno urade test dobijaju Certifikat o uspešno završenom kursu.

Izgled Sertifikata (klikni sliku za uvećanje)

Prisustvo QR koda omogućava validaciju i proveru validnosti svih izdatih sertifikata.

 

 

 

PRIJAVA

Više informacija o kursu i ceni  možete dobiti  slanjem poruke na obuke@data-plus.co.rs

ili pomoću upita