Codex AlimentariusKomisija Codex Alimentarius je 25. septembra 2020. usvojila revidirani Kodeks prakse (Opšti principi higijene hrane (CKSC 1-1969) i njegov HACCP aneks). Ova obuka je realizovana da polaznicima pruži opširan pregled promena koje mogu uticati na poslovanje sa hranom. Ako ste odgovorni za implementaciju, upravljanje ili reviziju HACCP sistema, ovaj kurs će vam pružiti solidnu osnovu za unapređenje vaših veština.

Uključuje: Video lekcije, proveru znanja i i sertifikat

 

OPIS

On-line obuka o promenama Opštih principa higijene hrane i HACCP-a  2020  obuhvata:

 • strukturu Kodeksa
 • ključne promene u terminima i definicijama
 • ključne promene Kodeksa Opštih principa higijene hrane
 • ključne promene u zahtevima HACCP sistema
 • kako proceniti uticaj promena na vaše poslovanje

ISHOD

Po završetku ove obuke očekuje se da ćete moći da:

 • opišete strukturu Kodeksa  Opštih principa higijene hrane (2020).
 • Identifikujte ključne promene u Kodeksu Opštih principa higijene hrane
 • Primenite  ključne promene u zahtevima  HACCP sistema
 • Navedite načine za procenu uticaja promena na vaše poslovanje

KOME JE NAMENJENA OBUKA

Ova obuka je pogodna za one koji su odgovorni za rukovanje hranom u svim karikama lanca hrane. Ovo uključuje:

 • vođe HACCP tima
 • članove HACCP tima
 • zaposlene u proizvodnji hrane
 • zaposlene u distribuciji hrane
 • zaposlene koji su zaduženi za sisteme bezbednosti i kvaliteta hrane
 • tehničke menadžere
 • osobe odgovorne za reviziju ili preispitivanje HACCP sistema
 • konsultante za bezbednost hrane

DETALJI OBUKE

NIVO OBUKE: Srednji

TRAJANJE: cc 180 minuta

FORMAT: Ovo je samostalni onlajn kurs koji možete započeti u bilo kom trenutku. Automatski pristup je obezbeđen nakon uspešne registracije.

RESURSI ZA OBUKU: Ovaj kurs vam omogućava pristup video prezentacijama sa glasom predavača i ostalim resursima obuke.

JEZIK: srpski

PROCES REGISTRACIJE: Nakon registracije kursa, dobićete e-mail sa uputstvima za pristup. Ovo će uključivati vaše korisničko ime i lozinku za pristup.

PRISTUP SERTIFIKATU: Imaćete pristup elektronskom sertifikatu o kursu

TEHNOLOGIJA

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

Sve on-line obuke ralizovane od strane Agencije DATA PLUS možete naći OVDE.

PRIJAVA NA OBUKU

Više informacija o obuci, ceni i načinu prijave  možete dobiti  slanjem poruke na obuke@data-plus.co.rs

ili pomoću upita