Zbog sveopšte digitalizacije i potrebe za dostupnošću u svakom momentu i na svakom mestu svest o opasnostima i zaštiti i bezbednosti informacija je od posebne važnosti.

Zaštiti sebe lično i svoje aktivnosti vezane za svakodnevni posao od napada koji imaju  za cilj da dođu do Vaših podataka i informacijama je moguće samo ako ste svesni svih rizika koji vrebaju u digitalnom okruženju.

Cilj ove obuke je da na jednostavan i razumljiv način sve korisnike digitalnih usluga upozna sa potencijanim opasnostima i načinima kako neko može da dođe do vaših važnih infromacija i zloupotrebi ih (broj računa u banci, broj i PIN platne kartice, i-mejl korespodenciju, podatake sa računara ili mobilnog uređaja). Kada se opasnost spozna, mnogo je lakše i odbraniti se od nje.

Veoma često se postavlja pitanje “Zašto bi meni neko proveravao poštu ili pokušao da “ukrade” informacije o meni?”. Odgovor je veoma jednostavan – “Zato što može”. Ako vrata stana zatvarate i zaključavate svaki put kada ga napuštate da li postavljate pitanje “Šta je sa mojim “digitalnim vratima”?”

A pokazano je da najveći broj gubitaka i zloupotrebe podataka upravo rezultat greške nas kao korisnika, a osnovni element je nedovoljna svest o opasnostima kojima smo izloženi.

Obuka je namenjena pojedincima i organizacijama koje žele da unaprede svest svojih zaposlenih o potrebi da se informacije zaštite.

Obuke o podizanju svesti o bezbednosti informacija su zahtev standarda ISO 27001, ali i pored toga ovo je obuka koja može koristiti bilo kojoj organizaciji čije poslovanje može biti ugorženo ukoliko do informacija dođu osobe kojima one nisu namenjene i koje su spremne da ih zloupotrebe.

Program obuke možete pogledati OVDE, za dodatne informacije možete popuniti Kontakt formu.

 

Bezbednost informacija – Wikipedija