Određivanje bilansa GHG koristeći ISO 14064-1

Gasovi staklene bašte (GHG) kao što su ugenik dioksid (CO2), metan (CH4) ili azot-suboksid (N2O), kada su u atmosferi, imaju osobinu da apsorbuju i otpuštaju toplotno zračenje i na taj način doprinose zagrevanju zemljine površine.

Gasovi staklene bašte mogu biti prirodnog ili antropogenog (proizvedenog) porekla. Biogene i geogene emisije i kapaciteti za skladištenje  podležu osetljivom, ali u principu stabilnom ciklusu. Antropogene emisije, s druge strane, predstavljaju narušavanje prirodne ravnoteže – sa posledicom nepoželjnog zagrevanja.

Kompanije doprinose ovim klimatskim promenama u znatnoj meri. Smanjenje sopstvenih emisija važan je doprinos postizanju postavljenih klimatskih ciljeva. Međutim, to se može postići samo sa pregledom sopstvenih emisija iz kojih bi se mogao izvući zaključak. Kako se to postiže? Napravite inventor gasova staklene bašte.

Standard ISO 14064-1:2018 definiše emisiju gasova staklene bašte “gasovi staklene bašte koji se emituje u atmosferu”. Rezultat emisije gasova staklene bašte ili direktno, npr. iz proizvodnje proizvoda, ili indirektno, npr. iz grejanja poslovnih prostora, iz poslovnih aktivnosti kompanije.

Ponor ili smanjenje GHGtehnički izraz odnosi se na suprotni proces, naime uklanjanje gasova staklene bašte iz atmosfere. To je slučaj, na primer, kada se CO2 uklanja iz atmosfere tokom prirodnih CO2 ciklusa kroz okeane i mora, šume ili druge biljne površine. Veštačko smanjenje je, na primjer, ubrizgavanje CO2 u akumulaciju od praznih rezervoara za prirodni gas.

ISO 14064-1:2018 – Specifikacija sa uputstvom za kvantifikaciju i izveštavanje o emisijama i uklanjanju gasova sa efektom staklene bašte na nivou organizacije

Šta tačno kompanije mogu da urade opisano je u specifikaciji ISO 14064-1, koja pruža odgovarajući okvir za računanje gasova sa efektom staklene bašte i njegovu verifikaciju – a ujedno i osnovu za izveštavanje.

Zbog potrebe i velikog interesovanja svih zainteresovanih strana o nečijem karbonskom otisku i izveštavanje o njemu sve više postaje standardna praksa. Transparentno izveštavanje, međutim, zahteva verifikaciju računanja gasova staklene bašte. Ako je moguće, to bi trebalo uraditi nezavisno i kvalifikovano telo. Provera se vrši prema zahtevima ISO 14064-3.

Postoje brojne pogodnosti vezane za računanje gasova staklene bašte, kako u pogledu ekoloških aspekata tako i percepcije javnosti.

Standard ISO 14064-1 pruža smernice za određivanje i objavljivanje emisija i smanjenja gasova  taklene bašte na nivou organizacije. Standard se može koristiti kao osnova za proveru inventara gasova staklene bašte, koji se moraju nalaziti u izveštaju o GHG-u.

ISO 14064-1 nije standard sistema upravljanja. Stoga ne sledi zajedničku osnovnu strukturu (visoku strukturu) modernih upravljačkih sistema kao što su ISO 9001 (kvalitet) ili ISO 14001 (okolina), već ima svoju jedinstvenu strukturu.

Poglavlje zahteva je podeljeno u poglavlja 4 do 10, a slede prilozi A do H sa širokim objašnjenjima.

Poglavlje 4 navodi pet principa koji se moraju koristiti kao osnova za prikaz i računanje gasova staklene bašte. Zahtevi u poglavljima 5 i 6  su  suštinski koraci za pripremu i kvantifikaciju gasova staklene bašte. Poglavlje 7 bavi se smanjenjem gasova staklene bašte i inicijativama za uklanjanje i koji uticaj mogu imati na inventaru ovih gasova. Poglavlje 8 formuliše zahteve za upravljanje informacija i čuvanju dokumentata i zapisa. Poglavlje 9 donosi zahteve o sadržaju izvještaja o gasovima staklene bašte i precizira koja su sadržaji obavezni, koji se preporučuju, a koja su neobavezni. Poglavlje 10 daje zahteve vezane za ulogu organizacije u aktivnostima verifikacije.

Za više detalja i mogućnostima saradnje sa Agencijom DATA PLUS možete nas kontaktirati ovde.