O kursu

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u implementaciji standarda ISO 9001 iz sopstvenog znanja i znanja i iskustava naših stalnih saradnika i velikog broja održanih obuka, Agencija DATA PLUS je razvila on-line kurs  koji će svim polaznicima dati potrebna znanja za razumevanje i primenu pomenutog standarda.

“Instruktivni seminar o osnovama standarda ISO 9001:2015” kroz niz lekcija i provera znanja omogućiće svim polaznicima da se upoznaju, razumeju i savladaju koncept QMS-a i zahteve standarda ISO 9001.

Kurs se sastoji iz šest celina:

 • Opšta sekcija – kroz forum date osnovne informacije o kursu i načinu rada. U ovoj sekciji se nalazi i standard ISO 9001:2015 kome polaznici u svakom trenutku mogu pristupiti.
 • Sekcija 1  – Uvod u ISO 9001:2015 – ima za cilj da polaznike uvede u problematiku vezanu za sistem upravljanja kvalitetom, definiše ISO 9000 seriju standarda, objasni strukturu standarda 9001, ali i da upozna polaznike sa značenjem implementacije standarda ISO 9001 u organizaciju, kao i načinom dokumentovanja zahteva standarda. U cilju savladavanja ovih oblasti u Sekciji 1 se nalaze 5 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 2 – Faza planiranja – upoznaje polaznike sa zahtevima standarda od tačke 4 završno sa tačkom 7. U skadu sa PDCA krugom ove tačke predstavljaju fazu planiranja. U ovoj sekciji se nalazi ukupno 15 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 3Operativne aktivnosti obrađuju zahteve standarda pod tačkom 8.  U ovoj sekciji se nalazi 7 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 4Faza proveri i unapredi upoznaje polaznike sa tačkama standarda 9 i 10. U ovoj sekciji se nalazi  4 lekcije i provera znanja.
 • Završna sekcija predstavlja deo u kome se nalazi završna provera znanja, sertifikat o postignuću i anonimni upitnik za ocenu ovog kursa.

Metode i tehnike kursa

“Instruktivni seminar o osnovama standarda ISO 9001:2015” je ON-LINE kurs, potpuno interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

Za koga je predviđen ovaj kurs?

Kurs je namenjen svim osobama koje žele da nauče, obnove ili prodube znanje i z oblasti QMS-a i standarda ISO 9001:2015 a prvenstveno osobama koje su uključene u planiranju, implementaciju, primenu, održavanje, poboljšavanje i proveravanje QMS-a.  Međutim, kurs je namenjen studentima, proveravačima, konsultantima, ekspertima, menadžerima i ostalim osobama zainteresovanim za ovu vrstu standarda.

Prikaz kursa

Kurs se sastoji iz 6 sekcije i to:

 • Opšta sekcija – kroz forum date osnovne informacije o kursu i načinu rada. U ovoj sekciji se nalazi i standard ISO 9001:2015 kome polaznici u svakom trenutku mogu pristupiti.

Početni ekran – Forum Upoznavanje sa kursom (klikni sliku za uvećanje)

kurs obuka iso 9001

Izgled standarda – jednostavan i lak način za izbor pojedinih tačaka i zahteva (klikni sliku za uvećanje)

kurs obuka iso 9001

 • Sekcija 1  – Uvod u ISO 9001:2015 – u cilju savladavanja ovih oblasti u Sekciji 1 se nalaze 5 lekcija i jedna provera znanja. Na kraju svake lekcije se nalazi po jedno pitanje na koje polaznici moraju dati tačan odgovor da bi prešli na sledeću lekciju.
 • Sekcija 2 – Faza planiranja – upoznaje polaznike sa zahtevima standarda od tačke 4 završno sa tačkom 7. U skadu sa PDCA krugom ove tačke predstavljaju fazu planiranja. U ovoj sekciji se nalazi ukupno 15 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 3Operativne aktivnosti obrađuju zahteve standarda pod tačkom 8.  U ovoj sekciji se nalazi 7 lekcija i jedna provera znanja.
 • Sekcija 4Faza proveri i unapredi upoznaje polaznike sa tačkama standarda 9 i 10. U ovoj sekciji se nalazi  4 lekcije i provera znanja.

Primer izgleda jedne od lekcija  (klikni sliku za uvećanje)

kurs obuka iso 9001

Primer provere znanja (klikni sliku za uvećanje)

kurs obuka iso 9001

 • Završno testiranje – predviđa test o poznavanju zahteva standarda ISO 9001:2015  i svi polaznici koji uspošno urade test dobijaju Certifikat o uspešno završenom kursu.

Izgled Certifikata (klikni sliku za uvećanje)

kurs obuka iso 9001

Prijava na kurs

Cena kursa je 5.000,00 dinara po polazniku. Ukoliko iz jedne firme ima više zainteresovanih polaznika, u zavisnosti od broja polaznika cena po polazniku se smanjuje.

Više informacija o kursu ili ako želite možete se prijaviti slanjem poruke na isokurs@data-plus.co.rs

ili pomoću upita