HACCP ili Analiza rizika (opasnosti) i kritične kontrolne tačke ( engl. Hazard Analysis and Critical Control Point), je sistemski naučno zasnovan preventivni pristup bezbednosti hrane i odnosi se na fizičke, hemijske i biološke opasnosti, kao preventivni postupak, kojim proizvođač posmatra, vrši kontrolu, identifikuje i analizira izvesne kritične tačke u proizvodnji hrane, na kojima najverovatnije može doći do njihove kontaminacije. Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka, u principu je nastavak analize opasnosti.

HACCP je sredstvo procene rizika i uspostavljanja kontrole čiji je cilj prevencija, umesto kontrole i testiranja gotovog proizvoda.

Dobiti od uspostavljanja HACCP sistema ili zašto HACCP

  • zahtev prilikom izvoza na tržište razvijenih zemalja
  • zahtev moćnih (i drugih) kupaca na domaćem tržištu
  • poverenje u kvalitet proizvoda
  • objektivni dokaz u slučaju spora
  • smanjenje troškova
  • prednost kod potrošača
  • red u pogonima
  • preporuka ili zahtev zakonodavca

Na čemu je zasnovan HACCP?

 

Veliki broj zadovoljnih korisnika su najbolja preporuka da za konsultantske usluge u implementaciji HACCP-a angažujete Agenciju DATA PLUS. Spisak referenci možete naći ovde.