GMP + šema osiguranja bezbedne hrane za životinje (GMP + FSA) je sistem za brine o bezbednosti hrane za životinje u svim karikama lanca hrane. To je međunarodna šema, primenjuje se širom sveta.
Uspostavljanje i razvoj šeme je prevashodno rezultat potražnje naredne karike u lancu stočarske proizvodnje za bolju kontrolu hrane za životinje.
Drugi faktor je šteta koja nastaje kao posledica više i manje ozbiljnih incidenata nastalih kao posledica kontaminacije.
  • 1999 – Dioksin – Belgija – biljno ulje mešano sa mineralnim uljima
  • 2002 – Nitrofen – Nemačka – stočno brašno
  • 2002 – Dioksin – Nemačka  – sušena peletirana trava
  • 2004 – Dioksin – Holandija – sporedni proizvodi krompira
  • 2006 – Kadmijum – Kina – prisustvo u cink sulfatu
  • 2008 – Salmonela – UK – u rastvorljivom pšeničnom proteinu
  • 2008 – Melamin – Kina – u nusproizvodima od soje
  • 2011 – Dioksin – Nemačka – hrana za svinje i živinu
  • 2011 – Hloranfenikol – Kina – dodaci hrani za životinje
Osnovni princip  GMP+FSA šeme je: stočarska proizvodnja samo deo celog lanca hrane.
Pravilno obezbeđivanje hrane za životinje u svetu je prioritet. GMP+FSA shema propisuje zahteve vezane za različite oblasti u lancu hrane za životinje (proizvodnja sirovina, proizvodnja premiksa, proizvodnja gotove hrane, transport, uzorkovanje i analiza,…).
Kompanije moraju da budu svesne svoje odgovornosti i pravilno odgovore potrebama proizvodnje životinja.
Svi učesnici u lancu dele odgovornost za bezbednost hrane.
GMP + FSA shema je razvijena 1992.

U periodu od 1992 do 2009 rukovođen je od strane Odbora proizvođača hrane za životinje, Hag, Holandija.

Od 2010, je pod upravom GMP + International, neprofitna organizacija, sa sedištem u Hagu.

Zainteresovani za besplatnu obuku o osnovama ovog standarda? Pratite ovaj link.