O KURSU

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u implementaciji standarda ISO 9001 iz sopstvenog znanja i znanja i iskustava naših stalnih saradnika i velikog broja održanih obuka i internih provera, Agencija DATA PLUS je razvila on-line kurs  koji će svim polaznicima dati potrebna znanja za razumevanje i sprovođenje internih provera standarda ISO 9001:2015.

“Interni proveravač standarda ISO 9001:2015 u skladu sa zahtevima standarda ISO 19011” kroz niz lekcija i provera znanja omogućiće svim polaznicima da se upoznaju, razumeju i savladaju koncept internih provera standarda ISO 9001.

Kurs se sastoji iz šest sekcija:

  • Opšta o proverama sistema menadžmenta – kroz prezentaciju date osnovne informacije o značaju, karakteristikama i vrstama provera. U ovoj sekciji se nalazi i test koji omogućava polaznicima da provere stepen usvojenog znanja i provere spremnost za prelazak na sledeća poglavlja.
  • Vodič za provere sistema menadžmenta – ISO 19011 – ima za cilj da polaznike uvede u problematiku vezanu za provere sistema menadžmenta kroz principe provere, upravljanje programom provera, aktivnosti u okviru provera, ali i potrebnoj osposobljenosti proveravača. I u ovoj sekciji se nalazi test koji polaznicima omogućava da provere stepen usvojenog znanja.
  • Aktivnosti provere u skladu sa standardom ISO 19011 – detaljnije upoznaje polaznike sa zahtevima standarda ISO 19011 vezanih za aktivnosti i tok samih provera. U ovoj sekciji se nalaze i primeri obrazaca koji se mogu preuzeti. Provera znanja polaznika je takođe deo ove sekcije.
  • Kompetencije proveravača za internu proveru standarda ISO 9001:2015 upoznaje polaznike sa potrebnim kompetencijama proveravača kroz prezentaciju u kojoj su detaljno navedena preporuke za osposobljavanje proveravača, ali i odgovornosi i obaveze U ovoj sekciji se nalazi provera znanja polaznika.
  • Zahtevi standarda ISO 9001:2015 – obrađuju zahteve standarda menadžementa kvalitetom. Kroz resurs “knjiga” po tačkama su dati svi zahtevi standarda ISO 9001:2015 na način lak za pretraživanje i pristup. Pored toga, u okviru ove sekcije nalazi se i prezentacija koja pojašnjenja zahteva standarda i to kroz Uputstvo za primenu zahteva standarda ISO 9001:2015.
  • Praktični rad i evaluacija znanja – predstavlja celinu koja se sastoji iz 4 dela. Prvi deo predstavlja proveru znanja vezanu za poznavanje zahteva standarda ISO 9001:2015. Ostali delovi predstavljaju zadatke koji imaju za cilj da polaznik primeni sva stečena znanja sa ovog kursa i simuliraju izradu internih provera na osnovu zadataka koji su postavljeni (Izrada programa i plana internih provera, izrada nalaza interne provere, izrada izveštaja o internoj proveri. Svaki od ovih koraka biće proveren i usaglašen sa instruktorom. Ovo ima za cilj da nakon završene obuke svaki polaznik bude u stanju da samostalno odradi interne provere. Nakon uspešno završenih zadataka polaznici dobijaju sertifikat o postignuću.

Metode i tehnike kursa

“Interni proveravač standarda ISO 9001:2015 u skladu sa zahtevima standarda ISO 19011” je ON-LINE kurs, potpuno interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

Za koga je predviđen ovaj kurs?

Kurs je namenjen svim osobama koje žele da nauče, obnove ili prodube znanje i z oblasti QMS-a i standarda ISO 9001:2015, a prvenstveno osobama koje će biti uključene u proces internih provera u funkciji internih proveravača.

 

PRIKAZ KURSA

Program kursa možete preuzeti na ovom LINK-u (pdf)

 

Početni deo kursa su obaveštenja o kursu koja u obliku foruma polaznicima daju informacije važne za navigaciju kroz kurs, pojašnejnja vezana za zadatke kao i načine rešavanja testova.

Početni ekran – Forum Obaveštenja o obuci (klikni sliku za uvećanje)

Izgled uvodog ekrana sa prikazom prve tri sekcija (Opšta o proverama sistema menadžmenta;Vodič za provere sistema menadžmenta – ISO 19011; Aktivnosti provere u skladu sa standardom ISO 19011) (klikni sliku za uvećanje)

Izgled standarda – jednostavan i lak način za izbor pojedinih tačaka i zahteva (klikni sliku za uvećanje)

Primer izgleda jedne od lekcija  (klikni sliku za uvećanje)

Primer provere znanja (klikni sliku za uvećanje)

Izgled Certifikata (klikni sliku za uvećanje)

 

 

PRIJAVA NA KURS

Više informacija o kursu i ceni možete dobiti slanjem poruke  na isokurs@data-plus.co.rs

ili pomoću upita