O KURSU

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u obukama iz oblasti HACCP sistema, Agencija DATA PLUS je razvila on-line kurs “HACCP sistem – Instruktivni seminar” koji predstavlja vodič za upoznavanje sa ovim sistemom.

“HACCP sistem – Instruktivni seminar” kroz teoriju  omogućiće Vam da razumete  HACCP sistema i to od preliminarnih koraka do dokumentovanja HACCP sistema.

Kurs se sastoji iz tri celine:

  • Opšti (teorijski) deo o osnovama HACCP sistema – kroz pisani materijal koji je dat u obliku lekcija dobićete teorijska znanja neophodna za implementaciju HACCP sistema
  • Objašnjenja o koracima i HACCP principima – detaljna pojašnjenja o koracima i HACCP principima sa primerima obrazaca koji se koriste u cilju dokumentovanja (opisi proizvoda, dijagram toka, analiza opasnosti, identifikacija CCP-a, kritične granice, HACCP plan, verifikacija i validacija,…)
  • Završno testiranje – predviđa test o poznavanju HACCP principa i svi polaznici koji uspešno urade test dobijaju Certifikat o uspešno završenom kursu.

Metode i tehnike kursa

Kurs “HACCP sistem – Instruktivni seminar” je ON-LINE kurs, potpuni interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle, i to na DATA PLUS -WEB učionici. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

Za koga je predviđen ovaj kurs?

Kurs je namenjen prvenstveno svima koji su direktni učesnici u poslovanju sa hranom i moraju proći osnovnu obuku vezanu za bezbednost hrane, odnosno primenu HACCP sistema. Međutim, kurs je namenjen i proveravačima, konsultantima, ekspertima, menadžerima, inspekcijskim i drugim zakonodavnim organima i svima koji su uključeni u razvoj ili primenu sistema upravljanja bezbednošću hrane baziranim na HACCP principima.

 

PRIKAZ KURSA

Kurs se sastoji iz 3 sekcije i to:

  • Opšti (teorijski) deo o osnovama HACCP sistema – kroz pisani materijal koji je dat u obliku lekcija dobićete teorijska znanja neophodna za implementaciju HACCP sistema

Početni ekran – Teorijske osnove (klikni sliku za uvećanje)

Primer lekcije – Sastavljanje HACCP tima (klikni sliku za uvećanje)

  • Implementacija koraka i HACCP principima – detaljna pojašnjenja o koracima i HACCP principima sa primerima obrazaca koji se koriste u cilju dokumentovanja (opisi proizvoda, dijagram toka, analiza opasnosti, identifikacija CCP-a, kritične granice, HACCP plan, verifikacija i validacija,…)

Početni ekran – Implementacija HACCP sistema (klikni sliku za uvećanje)

Primer iz Implementacije – Identifikacija CCP-a (klikni sliku za uvećanje)

  • Završno testiranje – predviđa test o poznavanju HACCP principa i svi polaznici koji uspešno urade test dobijaju Certifikat o uspešno završenom kursu.

Izgled Certifikata (klikni sliku za uvećanje)

 

 

PRIJAVA NA KURS

Više informacija o kursu, ceni i načinu prijave  možete dobiti  slanjem poruke na haccpkurs@data-plus.co.rs

ili pomoću upita