O OBUCI

karbonski otisak preduzeća GHGDobrodošli na obuku koja ima za cilj da polaznike upozna sa terminima karbonski otisak, kao računanje karbonskog otiska za mala i srednja preduzeća kroz emisiju GHG. Ova obuka će Vam pružiti dovoljno teoretskog i praktičnog znanja da procenite uticaj organizacije na klimatske promene kroz emisiju gasova sa efektom staklene bašte.

Mnoge organizacije počinju da razmišljaju o tome kako da upravljaju svojim emisijama gasova staklene bašte (GHG) iz više razloga: da bi minimizirali njihov uticaj na planetu, da bi se pripremili za regulativu i odgovorili na rastuće zahteve za otkrivanjem podataka, da bi povećali energetsku efikasnost i/ili izgradili njihov profil kao ekološki lider.

Pravljenje inventara izvora i emisija (npr. ugljenični otisak) je suštinski prvi korak u proceni rizika, smanjenju emisija i praćenju efikasnosti smanjenja.

Promotivni video možete pogledati OVDE.

 

SADRŽAJ OBUKE

Obuka pokriva sledeće teme:

 • Međunarodni standardi za merenje emisije gasova staklene bašte – Protokol o gasovima staklene bašte i ISO 14064
 • Ključna terminologija u merenju emisije gasova staklene bašte
 • Kako se izračunavaju emisije gasova staklene bašte – GHG emisije
 • Koraci za izračunavanje ugljeničnog otiska organizacije
 • Primer izračunavanja emisije gasova staklene bašte za jedno preduzeće
 • Ideje za početak smanjenja karbonskog otiska organizacije

ŠTA ĆE POLAZNICI NAUČITI?

 • Osnovne informacije o međunarodnim standardima koji se odnose na merenje emisije gasova staklene bašte
 • Da identifikujtu glavne gasove staklene bašte izazvane ljudskom aktivnošću
 • Ovladaju, uz primere, kategorijama emisija gasova staklene bašte
 • Istraže nacionalne tabele konverzije emisija gasova staklene bašte koje se koriste za izračunavanje ugljeničnog otiska organizacije
 • Naprave plan za identifikaciju i merenje emisija gasova staklene bašte (GHG) organizacije
 • Izračunaju karbonski otisak preduzeća
 • Razviju plan za smanjenje uticaja organizacije na klimu

DA LI POSTOJE NEKI USLOVI ILI PREDUSLOVI ZA OBUKU?

 • Ne postoje uslovi vezani za prethodne obuke

KOME JE OVAJ KURS NAMENJEN?

 • Obuka je namenjen malim i srednjim preduzećima, ali međunarodni standardi, terminologija i faktori konverzije koji se koriste važe za organizacije svih veličina
 • Vlasnicima preduzeća i menadžerima koji žele da izmere karbonski otisak preduzeća
 • Učenici zainteresovani za metodologiju merenja ugljeničnog otiska organizacije

METODE I TEHNIKE OBUKE

“Merenje karbonskog otiska organizacije – vodič za mala i srednja preduzeća” je ON-LINE kurs, potpuno interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma za diskusiju.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sama obukaje korisnički orjentisana i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

PRIJAVA NA KURS

Više informacija o kursu, kao i načinu prijave možete dobiti slanjem poruke  na web-ucionica@data-plus.co.rs

ili pomoću upita