on-line obukeUčenje preko interneta ili on-line obuke su alat u rukama menadžmenta koji će u narednom periodu biti sve prisutniji u malim, srednjim i velikim preduzećim. Novi uslovi poslovanja i napredak tehnologije zahteva permanentnu obuku zaposlenih.

Osnovne prednosti učenja na daljinu – on-line obuke

Šta učenje na daljinu donosi u odnosu na tradicionalan princip učenja? Zbog čega biste se umesto klasičnih obuka opredelili za on-line obuke? Neke od prednosti su:

  • Nema troškova vezanih za put i smeštaj polaznika.
  • Slobodni ste da radite za vreme pohađanja kurseva, nezavisno od mesta održavanja obuke.
  • Možete da organizujete vreme za učenje kako vam odgovara i kako želite, što doprinosi visokoj motivaciji, planiranju vremena i sposobnosti za analizu i sintezu sadržaja koji se uči.

Agencija DATA-PLUS Vam nudi on-line kurseve koji imaju za cilj da unaprede sisteme menadžmenta u Vašem preduzeću, ali i da omoguće obuku zaposlenih u on-line okruženju.

Saradnju u ovom pogledu Vam možemo ponuditi na više načina.

– Možete koristiti već postojeće kurseve ili ćemo uraditi posebne kurseve po Vašem zahtevu.

– Vi možete osmisliti kurseve, a mi ćemo ih za Vas preneti u on-line okruženje.

– Uraditi obuku i omogućiti da samostalno kreirate Vaše kurseve.

Za kreiranje i sprovođenje on-line obuka Agencija DATA PLUS koristi jednu od najboljih platformi za e-learning pod nazivom Moodle. Nudimo Vam stabilnu platformu na našem serveru koja će zadovoljiti sve vaše potrebe.

Prednosti on-line obuka je izuzetna fleksibilnost u pogledu organizacije i vremena koje za to treba odvojiti. Naime, svaki zaposleni koji ima pristup računaru koji ima vezu sa internetom na relativno lak i jednostavan način može proći čitav kurs, a shodno Vašim zahtevima, može se uraditi i provera znanja. O svim aktivnostima sistem vodi zapise koje se lako mogu pretvoriti u izveštaje po Vašim potrebama.

Za pregled do sada urađenih obuka možete posetite WEB učionicu Agencije DATA PLUS.

Za više informacija možete nam poslati upit.