Učenje preko interneta ili on-line obuke su alat u rukama menadžmenta koji će u narednom periodu biti sve prisutniji u malim, srednjim i velikim preduzećim. Novi uslovi poslovanja i napredak tehnologije zahteva permanentnu obuku zaposlenih.

Osnovne prednosti učenja na daljinu – on-line obuke

Šta učenje na daljinu donosi u odnosu na tradicionalan princip učenja? Zbog čega biste se umesto klasičnih obuka opredelili za on-line obuke? Neke od prednosti su:

  • Nema troškova vezanih za put i smeštaj polaznika.
  • Slobodni ste da radite za vreme pohađanja kurseva, nezavisno od mesta održavanja obuke.
  • Možete da organizujete vreme za učenje kako vam odgovara i kako želite, što doprinosi visokoj motivaciji, planiranju vremena i sposobnosti za analizu i sintezu sadržaja koji se uči.

Agencija DATA-PLUS Vam nudi on-line kurseve koji imaju za cilj da unaprede sisteme menadžmenta u Vašem preduzeću, ali i da omoguće obuku zaposlenih u on-line okruženju.

 

Pregled do sada urađenih obuka – Više detalja o svakoj obuci možete dobiti klikom na link:

 

Naziv obukeCena
ISO 9001
ISO 9001 – Prelazak sa verzije 2008 na 2015 Besplatna obuka
ISO 9001:2015 - Instruktivni seminarNa upit
ISO 9001:2015 – Obuka za interne proveravače Na upit
Bezbednost hrane
Opšti principi higijene hrane - Codex Alimentarius - HACCP promena iz 2020. Na upit
HACCP sistem – Instruktivni seminar Na upit
HACCP sistem – Menadžer za bezbednost hrane Na upit
ISO 22000 – Prelazak sa verzije 2005 na 2018 Na upit
ISO 22000 obuka – Instruktivni seminar Na upit
GMP+ FSA
GMP+ FSA informativni kursBesplatna obuka
GMP+ FSA – Zahtevi standarda B4 Na upit
GMP+ obuka: Upotreba IDTF baze,Na upit
ISO 27001
Svest o bezbednosti informacija Na upit

 

Za kreiranje i sprovođenje on-line obuka Agencija DATA PLUS koristi jednu od najboljih platformi za e-learning pod nazivom Moodle. Nudimo Vam stabilnu platformu na našem serveru koja će zadovoljiti sve vaše potrebe.

Prednosti on-line obuka je izuzetna fleksibilnost u pogledu organizacije i vremena koje za to treba odvojiti. Naime, svaki zaposleni koji ima pristup računaru koji ima vezu sa internetom na relativno lak i jednostavan način može proći čitav kurs, a shodno Vašim zahtevima, može se uraditi i provera znanja. O svim aktivnostima sistem vodi zapise koje se lako mogu pretvoriti u izveštaje po Vašim potrebama.