GMP + šema osiguranja bezbedne hrane za životinje (GMP + FSA) je sistem za osiguravanje bezbednosti hrane za životinje u svim karikama lanca hrane. To je međunarodna šema, primenjuje se širom sveta.
Uspostavljanje i razvoj šeme je prevashodno rezultat potražnje naredne karike u lancu stočarske proizvodnje za bolju kontrolu hrane za životinje.
Za potrebe sertifikacije standarda GMP+ B4 Transport neophodna je obuka zaposlenih koja obuhvata poznavanje i primenu Međunarodne baze za transport hrane za životinje (IDTF), poznavanje različitih režima čišćenja, kao i hraniva koja se koriste za proizvodnju hrane za životinje.
U skladu sa ovim zahtevom, Agencija DATA-PLUS je uradila on-line kurs koji je namenjen svim zaposlenim u organizaciama koje imaju implementiran ili planiraju da implementiraju GMP+ B4 standard.
Nakon uspešno završenog kusa polaznik dobija sertifikat u pdf formatu.
Program kursa možete naći OVDE, a ukoliko ste zainteresovni za ovaj kurs možete nas kontaktirati OVDE.