ISO 14000 porodica bavi se različitim aspektima upravljanja zaštitom životne sredine . Ona pruža praktične alate za preduzeća i organizacije koji žele da identifikuju i kontrolišu njihov uticaj na životnu sredinu i stalno poboljšaju svoje ekološke performanse. ISO 14001:2004 i ISO 14004:2004 su fokusirani na sistem upravljanja životnom sredinom. Ostali standardi iz porodice ISO14000 se fokusiraju na posebne aspekte zaštite životne sredine , kao što su analize životnog ciklusa , komunikacije i revizije .

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 utvrđuje kriterijume za sistem upravljanja zaštitom životne sredine i omogućava sertifikaciju. On ne navedi uslove za karakteristike životne sredine , ali mapira okvir koji kompanija ili organizacija može da prati u cilju uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja zaštitom životne sredine  Može se koristiti od strane bilo koje organizacije, bez obzira na delatnost ili sektor . Koristeći ISO 14001:2004 može da obezbedi sigurnost za menadžment kompanije i zaposlenih , kao i eksternim zainteresovanim stranama da se uticaj na životnu sredinu meriti i poboljšava .

Prednosti korišćenja ISO 14001:2004 su:

  •      smanjene troškova upravljanja otpadom
  •      uštede u potrošnji energije i materijala
  •      niži troškovi distribucije
  •      poboljšanje korporativnog imidž među regulatorima, kupcima i javnosti