Standard ISO/IEC 17021-1:2015 Ocena usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta je standard – Deo 1: Zahtevi koji propisuje zahteve za sertifikaciona tela. Za razvoj ovog standarda je odgovoran ISO Komitet za ocenjivanje usaglašenosti (CASCO).

Svrha poštovanja zahteva ovog standarda je da obezbedi da sertifikaciona tela obavljaju sertifikaciju sistema menadžmenta na kompetentan, dosledan i nepristrasan način, olakšavajući time priznavanje takvih tela i prihvatanje njihovih sertifikacija na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Ovaj on-line seminar je nastao kao rezultat iskustva njegovih realizatora u poslovima provere i ocenjivanja različitih sistema menadžmenta i želje da ovaj seminar ponude svim zainteresovanim za ovu oblast.

Program seminara možete pruzeti OVDE, a oko uslova vezanih za ovaj kurs možete nas kontaktirati OVDE.