NOVO u ponudi DATA PLUS

Konsultanti Agencije DATA PLUS, za potrebe klijenata, organizuju obuku za interne proverivače i to na veoma efikasan način. S obzirom da se interne provere moraju redovno sprovoditi, Agencija DATA PLUS nudi obuku za interne proverivače uz praktičan rad na proveri sistema u Vašem preduzeću. Obuka se sastoji od dva dana, a treći dan je praktična primena stečenog znanja kroz sprovođenje interne provere u Vašoj firmi uz naše prisustvo i supreviziju.

Za dodatne informacije kontaktirajte na preko strane za kontakt.