Karbonski otisak organizacije

Karbonski otisak predstavlja ukupnu količinu GHG emisija (GHG , eng. greenhouse gases – gasovi sa efektom staklene bašte) proizvedenih direktno i indirektno od strane individue, organizacije, događaja ili proizvoda. Zbog sve veće zabrinutosti zbog globalnih klimatskih promena izazvanih emisijama GHG i više sporazuma koji imaju za cilj smanjanje emisija, EU je usvojila 2019 godine Evropski zeleni dogovor kao svoju strategiju. Ova strategija se odnosi na sve članice ali i sve države koje žele da svoje proizvode plasiraju na tržište EU. Oporezivanje emisija uvoznih proizvoda za određene grane industrije, kroz kupovinu sertifikata će početi od 01.01.2026. godine, ali prelazna faza počinje od 1.10.2023. godine.  Ukoliko želite više informacija, računanje karbonskog otiska ili implementaciju standard ISO 14064-1 možete nas kontaktirati OVDE.