Uspešna obuka JKP Vodovod i kanalizacija, Kragujevac

Dvodnevni kurs Obuka za interne proverivače standarda  ISO 22000:2018  u Javno komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” Kragujevac  uspešno je realizovana 01 i 02.11.2021. godine. U ime saradnika Agencije DATA PLUS zahvaljujem se na odličnoj organizaciji, atmosferi i motivisanosti za rad.