Za potrebe visokoškolskih ustanova, nudimo konsultantske usluge u pogledu pripreme dokumentacije vezane za potrebe akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa kao i pripremu za eksternu proveru od strane KAPK-a (Komisija za akreditaciju i preoveru kvaliteta).

U skladu sa zahtevima  Zakona o visokom obrazovanju i Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji nudimo pomoć oko pripreme dokumentacije:

  • za zadovoljenje standarda akreditacije za sve nivoe studija
  • popunjavanje elektronskih formulara i formiranje izveštaja
  • priprema dokumentacije za spoljašnju proveru kvaliteta