On-line HACCP kurs

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva Agencija DATA-PLUS je uradila on-line “HACCP kurs – Od teorije do implementacije”. Ovaj kurs kroz teoriju i praktičan rad omogućiće Vam da razumete, utvrdite i osposobite za implementaciju HACCP sistema i to od preliminarnih koraka do dokumentovanja HACCP plana.

Više informacija o kursu dobićete u delu za “On-line obuke”.