O kursu

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u implementaciji HACCP sistema, Agencija DATA PLUS je razvila on-line kurs koji predstavlja vodič za implementaciju ovog sistema.

“HACCP Kurs – Od teorije do implementacije” kroz teoriju i praktičan rad omogućiće Vam da razumete, utvrdite i osposobite se za implementaciju HACCP sistema i to od preliminarnih koraka do dokumentovanja HACCP plana.

Kurs se sastoji iz četiri celine:

  • Opšti (teorijski) deo o osnovama HACCP sistema – kroz pisani materijal koji je dat u obliku lekcija dobićete teorijska znanja neophodna za implementaciju HACCP sistema
  • Objašnjenja o koracima i HACCP principima – detaljna pojašnjenja o koracima i HACCP principima sa primerima obrazaca koji se koriste u cilju dokumentovanja (opisi proizvoda, dijagram toka, analiza opasnosti, identifikacija CCP-a, kritične granice, HACCP plan, verifikacija i validacija,…)
  • Praktičan rad na implemenaciji HACCP principa – kroz primer iz prakse, putem video vodiča u cilju pojašnjenja, samostalno ćete implementirati 7 HACCP principa kroz popunjavanje obrazaca i slati na ocenu instruktoru.
  • Završno testiranje – predviđa test o poznavanju HACCP principa i svi polaznici koji uspošno urade test dobijaju Certifikat o uspešno završenom kursu.

Metode i tehnike kursa

“HACCP Kurs – Od teorije do implementacije” je ON-LINE kurs, potpuni interaktivan.

U svakom trenutku Vam je dostupna pomoć od strane instruktora koju dobijate preko e-mail-a ili foruma.

Kurs je urađen na najpopularnijoj platformi za e-learning – Moodle. Sve što Vam treba je pristup internetu, a sam kurs je korisnički orjentisan i ne zahteva posebna znanja vezana za upotrebu računara.

Za koga je predviđen ovaj kurs?

Kurs je namenjen prvenstveno članovima HACCP tima i vođama timova jer ih osposobljava za samostalnu implementaciju HACCP sistema. Međutim, kurs je namenjen i proveravačima, konsultantima, ekspertima, menadžerima, inspekcijskim i drugim zakonodavnim organima i svima koji su uključeni u razvoj ili primenu sistema upravljanja bezbednošću hrane baziranim na HACCP principima.

Prikaz kursa 

Kurs se sastoji iz 4 sekcije i to:

  • Opšti (teorijski) deo o osnovama HACCP sistema – kroz pisani materijal koji je dat u obliku lekcija dobićete teorijska znanja neophodna za implementaciju HACCP sistema

     Početni ekran – Teorijske osnove (klikni sliku za uvećanje) Teorijske osnove

Primer lekcije – Sastavljanje HACCP tima (klikni sliku za uvećanje)

Teorijske osnove Korak 1

  • Implementacija koraka i HACCP principima – detaljna pojašnjenja o koracima i HACCP principima sa primerima obrazaca koji se koriste u cilju dokumentovanja (opisi proizvoda, dijagram toka, analiza opasnosti, identifikacija CCP-a, kritične granice, HACCP plan, verifikacija i validacija,…)

Početni ekran – Implementacija HACCP sistema (klikni sliku za uvećanje)

Implementacija

Primer iz Implementacije – Identifikacija CCP-a (klikni sliku za uvećanje)

Implementacija Princip 2

  • Praktičan rad na implemenaciji HACCP principa – kroz primer iz prakse, putem video vodiča u cilju pojašnjenja, samostalno ćete implementirati 7 HACCP principa kroz popunjavanje obrazaca i slati na ocenu instruktoru.

Početni – Praktični rad (klikni sliku za uvećanje)

Praktican radPrimer iz Praktičnog rada  – Zadatak 1. Analiza opasnosti (klikni sliku za uvećanje)

Praktičan rad zadatak 1

  • Završno testiranje – predviđa test o poznavanju HACCP principa i svi polaznici koji uspešno urade test dobijaju Certifikat o uspešno završenom kursu.

Izgled Certifikata (klikni sliku za uvećanje)

Certifikat

Prijava na kurs

Cena kursa je 9.000,00 dinara po polazniku. Ukoliko iz jedne firme ima više zainteresovanih polaznika, u zavisnosti od broja polaznika cena po polazniku se smanjuje.

Više informacija o kursu ili ako želite možete se prijaviti slanjem poruke na haccpkurs@data-plus.co.rs

ili pomoću upita